به گزارش افکارنیوز،

زهرا رکوعی، گوینده خبر کرونا گرفت.

اخبار چهره ها - زهرا رکوعی گوینده خبر ۲۰:۳۰ هم به کرونا مبتلا شد. پیش تر همسر و فرزند وی نیز مبتلا شده بودند.

 

زهرا رکوعی