به گزارش افکارنیوز،

حداقل میهمان دعوت نکن، چرا بنده های خدا را شکنجه میدهی؟!