به گزارش افکارنیوز،

ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - غمگین نباشید ...

چرا که خوشبختی می‌تواند

از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،

زاده شود … 

باورکن ...

در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای

از طرف خدا تعیین شده

ملیکا زارعی