به گزارش افکارنیوز،

شبنم فرشادجو با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - آزادی ما از سفرکردن هایمان معلوم می شود

کسی که دارایی اش را برای سفر خرج می کند ، درواقع دارد آزادی ذخیره می کند برای روزهای حسرت نخوردن.

 

شبنم فرشادجو