به گزارش افکارنیوز،

هومن حاجی عبداللهی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها تیپ ⁧‫رحمت پایتخت‬⁩ میزد موقعی که من هنوز بدنیا نیومده بودم

مارسل پروست

(مارسل پروست یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان قلمداد می شود.)