به گزارش افکارنیوز،

 شاهین جمشیدی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - عمری است

لبخندهای لاغر خود را

در دل ذخیره می کنم

باشد برای روز مبادا

اما

در صفحه های تقویم

روزی به نام روز مبادا نیست

آن روز هر چه باشد

روزی شبیه دیروز

روزی شبیه فردا

روزی درست مثل همین روزهای ماست

اما کسی چه میداند

شاید

امروز نیز روز مبادا باشد

شاهین جمشیدی