به گزارش افکارنیوز،

علی شادمان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - به تاریخِ زیر عکس نگاه میکنم ؛

و می گویم حیف از این نبودن ،

افسوس از این نداشتن ...

چقدر یِک جایِ مُهم خالی ست ،

جایِ یک جَسور واقعی ...

شما که میدونی عمو میگم که بقیه هم بدونن ؛

همیشه قبل از شروع هر فیلم رُخصت میگیرم ،

دَم شما گَرم که فُرصت دادین و میدین ،

این فُرصت زندگیِ من رو ساخت ...

تا اَبد مَدیون و مَمنون شما هستم ...

تولدِ ۶۵ سالگیتون مبارک

عشقِ من

رسولِ ملاقلی پور ...

مشتاقِ دیدار

علی شادمان