به گزارش افکارنیوز،

 المیرا شریفی‌مقدم با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - صبح ها برنامه چاپ اول رو می بینید؟

هرروز هفت و پانزده تا نه صبح. شبکه خبر .

 

المیرا شریفی مقدم