به گزارش افکارنیوز،

به نقل از امروله، طبق آمار گیری نیروی کار در سال94 استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 23.1درصد، رده نخست بیکارترین استان را به خود اختصاص داده است.

 

در این آمار سهم اشتغال بخش کشاورزی استان کرمانشاه در فصل بهار 30.9درصد، تابستان 31.9درصد، پاییز 29.7درصد و زمستان 23.6درصد و سهم صنعت در اشتغال فصل بهار 26درصد، تابستان 23.3درصد، پاییز 20درصد و زمستان 19.7درصد بوده است.

 

براساس این آمار سهم اشتغال بخش خدمات استان کرمانشاه در فصل بهار 43.1درصد، تابستان 44.8درصد، پاییز 50.3درصد و زمستان 56.7درصد بوده است.

 

این استان که در دوران جنگ تحمیلی با هجمه های فراوان تخریب های بسیاری را به خود دید و زیر ساخت های آن به طور کلی نابود شد تاکنون طرح و یا سرمایه گذاری قابل توجهی که بتواند مشکل بیکاری این منطقه را حل کند در آن دیده نشده است.

 

در سفر چند روز پیش رئیس جمهور به استان کرمانشاه قول ها و سخنانی با موضوع رفع بیکاری و ایجاد طرح های اشتغال زایی در این منطقه مطرح شده است ولی با این وجود سهمیه جذب افراد این استان در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال 95 تنها 43 نفر است.

 

در این دوره از استخدامی دولت برخی از شهرستان های استان کرمانشاه بخصوص شهرستان صحنه با جذب تنها یک نفر در بسیاری از شغل های دیگر بی نصیب مانده اند.

 

 آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور تحت عنوان آزمون استخدامی شهریور ماه 1395 در تاریخ 19 / 6 / 1395 برگزار می شود.