آموزش‌وپرورش
  • یکبار دیگر با آمدن سرپرست جدید، اولویت‌هایی که در نهاد تعلیم و تربیت بیش از هر موضوع دیگری ارجحیت دارد، مطرح است؛ برخی کارشناسان از شروطی یاد می‌کنند که وزیر جدید به شرط تحقق آنها باید حضور در پست پردردسر وزارت آموزش‌وپرورش را بپذیرد!

  • حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان در خصوص اظهارات اخیر معاون وزارت کار مبنی براینکه تغییر کتاب‌های درسی سالانه 20 هزار میلیارد تومان سود نصیب مافیای آموزش و پرورش می‌کند، اظهار کرد: از آقای میدری انتظار داشتیم تا در رابطه با اقدامات وزارت خانه متبوعش در بحث کودکان کارو همراهی آنها با آموزش و پرورش برای تحصیل این کودکان سخن بگوید.

  • رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در خصوص فرهنگیان بازنشسته گفت:در این زمینه هم تأکید داریم که باید عدالت رعایت شود و بازنشستگان دستگاه‌های مختلف با شرایط یکسان بتوانند دریافتی مناسب و مبتنی بر عدالت داشته باشند که در قانون برنامه ششم مصوب کردیم در راستای تأمین اجتماعی و بهبود معیشت بازنشستگان باید در کنار حقوق مناسب از بیمه کاملی برخوردار باشند.

  • صندوق ذخیره فرهنگیان 22 سال قبل متولد شد تا راه‌حلی باشد برای ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان اما صندوقی که هدف آن بهبود معیشت معلمان بود این روزها با تخلفات و فسادهای مالی‌اش، خبرساز شده است.

  • حاجی‌بابایی تأکید کرد:‌ با استانی شدن بودجه، مدیران کل استان‌ها از یک مدیر برنامه‌ریز و آموزشی به مدیر تدارکاتی تبدیل خواهند شد. فشار کسری بودجه از سازمان مدیریت و وزارت آموزش‌وپرورش به ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها منتقل می‌شود و چون آنها توان لازم برای تأمین بودجه را نخواهند داشت نارضایتی و کمبود اعتبار بیشتر خودنمایی خواهد کرد.