INF
  • آمریکا عهدشکنی روسیه را بهانه ختم یک پیمان ۳۰ ساله معرفی کرد حال آنکه در اقدامی سوال ‌برانگیز، سر موشک‌های هسته‌ای میان‌برد خود را به سمت چین نشانه رفته و از استقرار آنها در آسیا خبر می‌دهد.

  • وزارت دفاع روسیه:

    وزارت دفاع روسیه در واکنش به خروج آمریکا از پیمان INF در بیانیه ای گفت: آمریکا یک بار دیگر ظرف دو سال تصمیم گرفت از پیمان موشک های هسته ای میان برد خارج شود.