انتخابات 2020 آمریکا
  • المیادین نوشت: قطعا ایران سومین دولت اثرگذار در نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود. آنچه این دیدگاه را به واقعیت نزدیک می کند، خوانش دقیقی از جریان حوادث از زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای است.