اکسیژن ساز
  • دستگاه ازن ساز و اکسیژن ساز هر دو از تجهیزات محبوبی هستند که در بهبود کیفیت هوای محیط نقشی مهم را ایفا می‌کنند. البته شیوه کار و مزایای ازن ساز و اکسیژن ساز با یکدیگر متفاوت می باشد.

  • دستگاه اکسیژن ساز یکی از تجهیزات پزشکی کاربری است که برای بیماران مختلف کارایی دارد . بیمارانی که درگیر مشکلات تنفسی هستند نیاز بیشتری به این دستگاه دارند . دستگاه های اکسیژن ساز در مدل های مختلفی در بازار وجود دارند که هر کدام برای شرایط خاصی طراحی و تولید شده اند.