حسن شجاعی علی آبادی نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه و نائب رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

‌اگر ‎ گاندو نارس بود، دولت ‎غربگرا و ناتوان در برابر مرغ، توانش را صرف بستن آن نمی‌کرد.

این دولت مردم را "ایستاده در صف مرغ" بیشتر می‌پسندد تا "نشسته در تماشای گاندو"