محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر نوشت: آنچه در ⁧‫ افغانستان‬⁩ رخ داد، هم افتضاحی برای ⁧‫ آمریکا⁩ است و هم دولتهایی که بر مبنای فساد و خوشگذرانی اداره می شوند. 

‌چنین دولتهایی از مردم فاصله‌ می گیرند و سرنوشتی جز شکست ندارند.

آن‌چه در افغانستان رخ داد، افتضاحی برای ⁧‫آمریکا‬⁩ است