سیاست خارجی در ایران بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به تغییر داشت. در دولت حسن روحانی، دولتمردان تمام تلاش خود را برای رضایت غربی ها و مذاکره با آمریکا و یا به قول رئیس جمهور وقت کدخدا انجام دادند اما آنچه در پایان عملکرد دولت مشهود بود اینکه هیچ منفعتی نصیب ایران نشد.

با تشکیل دولت سیزدهم و هشدارهای دسلوزان نظام مبنی بر ارتباط به هماسایگان ایان، جمهوری اسلامی چرخشی صحیح را در سیاست خارجی خود به کار گرفت.

آیت الله رئیسی بارها بر همکاری مشترک و ارتباط با تعامل خوب میان ایران و همسایگان تاکید کرده و همین موضوع در دستور کار وزارت خارجه و سیاست خارجی کشور است.

برای نمونه رئیسی قبل از شروع رسمی کار خود در ریاست جمهوری با قربانقلی بردی محمداف، رییس‌جمهور ترکمنستان تلفنی گفت و گو و تاکید کرد که‌ گسترش روابط با همسایگان اولویت نخست سیاست خارجی دولت سیزدهم است.

همچنین رییس جمهور در تماس با هیثم‌بن‌طارق، سلطان عمان گفت: تعامل، گفت‌وگو، رایزنی و هم‌اندیشی با همسایگان در موضوعات و مسائل مهم منطقه، اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم خواهد بود.

متاسفانه ضعف دیپلماسی در دولت روحانی مشکلات بزرگی را برای کشور به وجود آورد. رئیسی در دومین سفر استانی خود به سیستان و بلوچستان در میان مردم روستای ملاعلی در منطقه مرزی ایران و افغانستان، گفت: مرزهای ایران با همسایگان باید مرز اقتصادی، تعامل و مبادله باشد تا بتواند به توسعه مناطق مرزی، ارتقای امنیت و بهبود معیشت و رفاه مرزنشینان منجر شود.

سیاست خارجی ایران بر پاشنه ارتباط با همسایه

از سوی دیگر نیز وزیر خارجه جدید نیز اولین سفر خود را به کشورهای متحد ایران یعنی عراق و سوریه رفت تا این پیام به جهانیان مخابره شود که ایران عزم خود را برای ارتباط با همسایگان جزم کرده است.

امیر عبداللهیان گفته روابط ایران و سوریه و عراق راهبردی است. مایلم با کمال افتخار اعلام کنم که اولین سفر دوجانبه خودم را به دمشق انجام دادم.

وی همچنین در کنفرانس منطقه‌ای حمایت از عراق تاکید کرد: منطقه ما همه شاخص‌های دینی، فرهنگی، تمدنی و ظرفیت‌های مادی و معنوی را برای همکاری و همگرایی منطقه‌ای داراست اما متاسفانه به‌دلیل مداخلات بیگانگان و سیطره تفکرات امنیت‌محور، دچار مشکلات متعددی ازجمله جنگ، بی‌ثباتی و ناامنی شده است.

متاسفانه سیاست تک بعدی خارجی در دولت روحانی در سبد برجام، محصول خوبی را به ایران نداد و حتی دیپلماسی منطقه ای نیز با مشکلاتی مواجه شد و مشخص شد که وزارت خارجه وزارت برجام نیست.

همسایه محومر بودن موضوع مهمی است که حالا رئیسی و تیم سیاست خارجی وی در تلاش است این مهم را اجرایی کند.