ابراهیم عزیزی در گفتگو با افکارنیوز با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت سیستم در راستای حل مشکلات مردم بیان داشت: ابتدا باید گره گشایی از مشکلات معیشتی مردم در اولویت امور دولت سیزدهم قرار گیرد.

 وی با بیان اینکه باید قیمت کالای اساسی مردم کاهش پیدا کرده تا سفره اقلام مردم تقویت شود بیان داشت از سوی دیگر رفع موانع تولید که امروز سد راه شده، باید از میان برداشته شود.

 این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید در برنامه بلندمدت خود با مقابله با بدرفتاری های نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد، تصریح کرد: مهمترین موضوعی که امروز نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با آن روبروست و منجر به تولید فقر و ناکارآمدی تولید شده سیستم ناکارآمد بانکی است.

 این نماینده مجلس اظهار داشت: سوداگری و رویکردهای منفعت محور بانکی به مشکلات اقتصادی کشور دامن زده است لذا دولت سیزدهم باید این موارد را به طور کلی برطرف کند.

نماینده مردم شیراز با اشاره به مشکلات در توزیع کالای اساسی مردم اظهار داشت: در توزیع کالاهای اساسی هم باید یک برنامه کوتاه مدتی تدوین شود لذا دولت باید تلاش کند در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات توزیع کالاهای اساسی مردم را برطرف کند و این مسئله از جمله واجبات ضروریات است .

تاثیر سیستم ناکارآمد بانکی در تولید فقر؛ دولت سیزدهم مانع از سوداگری بانکی شود

وی با بیان اینکه بنده با اینکه فرمانده اقتصادی در دولت یک نفر باشد موافق نیستم ، اظهارداشت: از این رو بنده معتقدم که باید یک تیم فعال و هماهنگ و منسجم اقتصادی تحت مدیریت یک نفر به عنوان راهبر موضوعات اقتصادی کار را در دست بگیرد نه اینکه به طور کلی یک نفر بخواهد موضوعات اقتصادی کشور را مدیریت کند.

این نماینده مجلس با اشاره به توجه دولت سیزدهم به دیپلماسی اقتصادی اظهارداشت: دیپلماسی اقتصادی به جد باید در دولت سیزدهم فعال شود لذا اگر این مسئله  به رویکرد اصلی وزارت خارجه تبدیل شود می تواند اثرات بسیار خوبی در اقتصاد و رونق اقتصادی داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: در قالب دیپلماسی اقتصادی سفارتخانه ها باید بیش از پیش فعال شوند و قطعاً سفارتخانه ها در خط مقدم دیپلماسی اقتصادی قرار دارند که ماموریت های مهمی را بر عهده دارند.