اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه استقلال به زودی انتخاب و معرفی می‌شوند. این در حالی است که اصغر ملکیان امروز از سمت خود در این باشگاه کناره گیری کرد.

پس از موافقت با استعفای اصغر ملکیان رئیس هیئت مدیره استقلال، او دیگر در این باشگاه سمتی نخواهد داشت.

استعفا رئیس هیئت مدیره استقلال