به گزارش افکارنیوز،

ذبح گوسفند جهت نوزاد عقیقه نامیده می شود و سیره و روش پیامبر صلی الله علیه وآله است . در آداب عقیقه آمده که خود فرزند و والدین و مادر و پدر بزرگ ها هم مصرف نکنند.


مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی : بهتر است عقیقه را بطور ساده با آب و نمک بپزند و حدّاقل ده نفر از مؤمنین را دعوت کنند تا از آن بخورند و براى نوزاد دعا کنند و مى‌توانند گوشت آن را بصورت خام یا پخته تقسیم کنند. مکروه است که مادر و پدر و خواهر و برادر نوزاد (عائله پدر نوزاد) از عقیقه بخورند و کراهت، نسبت به مادر بیشتر است و نیز شکستن استخوانهاى عقیقه مکروه است.

پی نوشت:

جامع المسائل آیت الله فاضل، ج ‌2، ص 389.