به گزارش افکارنیوز،

در ادامه سیصد و سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران طرح «الزام شهرداری به ارائه برنامه جامع عملیاتی حفاظت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اماکن و بافت تاریخی شهر تهران» در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

مجتبی شاکری در مخالفت با طرح اشاره شده،اظهار کرد: تصویب این طرح قطعاً باعث مشکلات عدیده‌ای برای شهرداری خواهد شد و شهرداری را گرفتار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: قطعاً سازمان میراث فرهنگی در خصوص اماکن تاریخی مسئولیت دارد و باید مسئولیت خود را نیز به نحو احسن انجام دهد.

احمد حکیمی پور رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه در بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حفاظت و نگهداری از اماکن تاریخی به شهرداری‌ها واگذار شده است، گفت: شهرداری تهران در خصوص حفاظت از اماکن تاریخی نسبت به سایر ارگان‌ها پیش قدم است.

وی تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم تا سایر نهادها و سازمان‌ها از جمله سازمان میراث فرهنگی را نیز برای حفاظت از اماکن تاریخی به پای کار بیاوریم.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته مصوبات خوبی در خصوص حفظ و حراست از اماکن تاریخی در دولت، مجلس و شورای شهر تهران به تصویب رسیده است، تأکید کرد: در حال حاضر نیاز است یک سند جامع و کامل برای حراست و حفاظت از بافت‌های تاریخی داشته باشیم.

وی پیشنهاد داد: ۱۳ مصوبه‌ای که در گذشته در خصوص حفظ و حراست از بافت‌های تاریخی در مجلس، دولت و شورا به تصویب رسیده است تبدیل به یک سند جامع و کامل شود.

مهدی چمران در ادامه با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی اعضای شورای شهر تهران گفت: برای اماکن تاریخی و حراست از آنها نیاز به یک سند جامع داریم و به همین جهت طی یک نامه رسمی از شهرداری تهران خواهیم خواست تا یک سند طرح جامع را به شورا ارسال کند.