به گزارش افکارنیوز،

 انوشیروان محسنی بندپی درخصوص اعتبارات درنظرگرفته شده برای سازمان بهزیستی در لایحه بودجه ۹۷، گفت:‌ بودجه سازمان بهزیستی درمقایسه با سال گذشته ۹.۲ درصد رشد کرده است، البته مجلس با توجه به اشراف بر مسائل و موضوعات مختلف می تواند اقدامات لازم را در اثربخشی بودجه انجام دهد؛ با توجه به محدودیت های مالی دولت این افزایش قابل قبول است؛ ضمن اینکه این بودجه از ویژگی های نیز برخوردار است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار براساس قانون برنامه ششم، توسعه بنیادهای پیشگیری از معلولیت مورد توجه قرارگرفته است، افزود:‌ زیرا توجه به اقدامات پیشگیرانه برای سازمان بهزیستی اولویت دارد، همچنین بحث مناسب سازی معابر و اماکن برای درلایحه بودجه مورد توجه قرارگرفته است؛ یعنی امکان اقدامات نظارتی طبق وظیفه ناظری بهزیستی به لحاظ منابع مالی درل ایحه بودجه در نظرگرفته شده است.

رییس سازمان بهزیستی کل کشور، با اشاره به اینکه منابعی برای پشت نوبتی های سازمان بهزیستی و کمیته امداد درجدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ در نظرگرفته شده است، تصریح کرد:‌ افرادی که بنا به دلایلی نتوانستند تحت پوشش دریافت مستمری قرار گیرند، اگر درآمد آنها کمتر از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد است می توانند درلیست دریافت مستمری قرارگیرند.