به گزارش افکارنیوز،

محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی شورای شهر پیگیر افزایش سرانه صندلی‌ها و افزایش تعداد سالن‌های سینما است، گفت: تلاش می‌کنیم تا بتوانیم به طور متناسب تعداد سینماها در سطح شهر تهران را توسعه بدهیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با تاکید بر اینکه هدف ما این است که در هر منطقه شهرداری یک پردیس سینمایی ایجاد کنیم،اظهار کرد: جنوب شهر تهران در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: باید کمک کرد تا بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات بیشتر بتواند تعداد سینماهای مورد نیاز را در مناطق پرجمعیت و به خصوص حواشی شرقی، غربی و جنوبی تهران افزایش دهد.

حق‌شناس با بیان اینکه در مناطق جنوب غربی تهران سه پردیس فعال هستند، خاطرنشان کرد: این تعداد کافی نیست و باید تعداد آنها را افزایش داد.

وی با تاکید بر اینکه تعطیلی و مصادره بسیاری از سینماهای تهران مشکل اساسی ما است، بیان کرد: مراکزی که سینماها را در اختیار دارند باید به نیاز مردم توجه کنند و با بازسازی و نوسازی سینما آنها را به مردم بازگردانند تا دین خود را به شهر تهران ادا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس گرفتن سینماها یک خواست عمومی است.