گروه اجتماعی- در صفحه 3 روزنامه همشهری یکشنبه 15/11/96 معاون محترم برنامه ریزی شهردار تهران جناب آقای میرزایی، یادداشتی مرقوم فرموده اند که با این جمله آغاز می شود: «آقای قالیباف 185 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است؟»

به گزارش افکارنیوز، این در حالی است که آقای دکتر نجفی شهردار محترم تهران در گزارش رسمی وکتبی که در جلسه علنی شورا ارائه کردند عدد 227 هزار میلیارد تومان را اعلام نمودند، در حالی که بودجه مصوب شهرداری توسط شورای شهر طی دوره قبل تا پایان سال 95، 118 هزار میلیارد تومان است. حال باید از معاون شهردار محترم تهران پرسید: با فرض شما که بودجه شهرداری را با شاخص بهای سال 95 تقسیم می کنید بالاخره کدام عدد را بپذیریم؟

از طرفی در ادامه مقاله نوشته اند که می گویند ما پل و مترو ساخته ایم آنها را به چه قیمتی ساخته اند؟ منظورشان چیست؟  قراردادها و فهرست بهای هر سال درهر پروژه مشخص است و بارها در اختیار شورای شهر و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. اگر منظور جناب آقای میرزایی این است که باید مفت و بدون هزینه پل و مترو می ساختیم بسم الله..

خط 7 مترو که در حال فعالیت بود تعطیل کردید؛ لطفا مجانی و بدون هزینه آن را تکمیل کنید. خط 6 مترو که در صورت ادامه مدیریت قبلی تا پایان سال جاری افتتاح می شد را به هر قیمتی که فکر می کنید فسادآور نیست تکمیل کنید؛ چون در گزارشی که آقای میرزایی برای شهرداری تهران تهیه کرده و در جلسه شورا قرائت شد در صفحه 16 پاراگراف 2، هزینه هر کیلومتر مترو را 200 میلیارد تومان اعلام کرده اند. لطفا شما این هزینه را 10 میلیارد کم کنید و هر کیلومتر را 190 میلیارد بسازید.

در ادامه عبارتی نوشته اند که مایه تاسف است و نشان از ناراحتی و عصبانیت ایشان از انتقادات به بودجه سال 97 شهرداری است: فساد همه زندگی این شهر را فراگرفته و در تمامی ارزیابی ها شهرداری، تهران شاگرد اول فساد بوده است و ادعا کرده اند که در ارزیابی های بین المللی نیز شهرداری تهران رتبه اول فساد را داشته است!

از ایشان به عنوان معاون شهردار تهران انتظار می رود سنجیده و مستند سخن بگویند به ویژه وقتی دریک روزناهم پرتیراژ مقاله می نویسند باید سنجیده و حساب شده باشد. واقعا همه زندگی مردم تهران را فسادگرفته است؟

این توهین به همه مردم تهران و همه سازمان هاو نهادها و... نیست؟ ثانیا این ارزیابی های ملی و بین المللی که ایشان ادعا می کنند کجاو توسط چه مرجعی و در چه تاریخی انجام شده است؟

لطفا یکی از آنها را منتشر کنید؛ حدس می زنم این ارزیابی ها مثل ارزیابی ای باشد که در صفحه 21 گزارش تهیه شده توسط شما و قرائت شده توسط شهردار محترم تهران آمده و رتبه بین المللی شهر تهران را در سه شاخصه رقابت پذیری، زیست پذیری شهری و شهرهای پویا متوجه مدیریت شهری سابق کرده اید در حالی که هم شما و هم آقای دکتر نجفی می دانید که هیچکدام از این شاخصه ها نه اختیار و نه منابعش در اختیار مدیریت شهری است و این رتبه تهران نتیجه عملکرد دولت ها از جمله 5 سال دولت فعلی است.

اتفاقا ما هم با جناب آقای میرزایی موافقیم که یک تحقیق و بررسی بیطرفانه توسط یک نهاد متخصص انجام شود تا مشخص شود پایه تراکم فروشی از چه دوره ای آغاز شد! و به قول یکی از اعضای اصلاح طلب شورای چهارم چه کسانی روی کاغذ پاکت سیگار مجوز تراکم صادر می کردند؟

حداقل در گزارشی که خود شما تهیه کردید، آقای دکتر نجفی اعلام کردند بیش از 60 درصد بلندمرتبه سازی ها قبل از دوره مدیریت قبلی شهرداری اتفاق افتاده است.

لطفا بررسی کنید که در کدام دوره بلندمرتبه سازی مجوز کمیسیون ماده 5 نداشته است؟ لطفا بررسی کنید که در کدام دوره بیش از 380 برج ساخته شده که هیچ سابقه ای در شهرداری تهران ندارند؟

جناب آقای میرزایی شما که هنوز فشاری متحمل نشده اید چون هم همانگونه که خودتان گفته اید شورای شهر یکدست و هماهنک با شهردار و دولت نیز درکنار و پشتیبان مدیریت شهری است، به 4سال گذشته برگردید که شهرداری تنها با شورایی متکثر و دولتی مخالف هیچگاه ازجاده انصاف خارج نشد ودر مورد مدیران شهری قبل از خود ازاین ادبیات بهره نبرد و فقط کار کرد و کار کرد وکارکرد تا مفتخر به دریافت مدال مدیریت جهادی شد برادرانه توصیه می کنم که شما نیز فقط کارکنید.