به گزارش افکارنیوز،

الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه آموزش شهروندی یک دوره ای نیست که برگزار شود و بعد به دست فراموشی سپرده شود،اظهار کرد:آموزش‌های شهروندی تمرین در عمل است و زندگی هر روز ما است. آموزش‌های شهروندی باید مردم را تمرین دهد که حق خودشان بر شهر را در چهارچوب قانون موثر و مثبت پیگیری کنند.

فخاری با تاکید بر ضرورت آموزش‌های شهروندی و فرآیندهای آموزشی گفت: باید مردم را از حق خود شامل اظهار نظر، تصمیم گیری در برخی حوزه‌ها و طرح ایده‌ها آگاه کنیم و نهاد مدیریت شهری و آموزشی نیز باید با فراهم کردن فرآیندهای آموزشی مکمل برای بهبود دانش و آگاهی، شهروندان را مشاوره دهد تا متناسب با رفتار شهروندی عمل کنند، ضمن اینکه خودمان باید شهروندی عمل کنیم.

وی در رابطه با برنامه شورای شهر برای توسعه آموزش‌های شهروندی گفت: طراحی فرآیندهای آموزشی و برنامه‌ریزی تعامل‌های آموزشی یک تخصص مربوط به کمیسیون فرهنگی اجتماعی است و ما بر اساس این تخصص بسته‌های آموزشی طراحی خواهیم کرد.

عضو شورای شهر تهران به نقش شهروندان در پیشبرد اهداف آموزشی و شهروندی اشاره کرد و افزود: برگزاری دوره‌های حضوری و غیر حضوری، سند حقوق شهروندی و غیره یک گام از کل مسیر است، باید از خود مردم پرسید که شهروندی چیست و چگونه تحقق پیدا می‌کند؟

فخاری افزود: اگر صحبت از حقوق شهروندی و آموزش‌های شهری است، شرط اول این است که به عنوان مدیریت شهری، راه گفتگو با مردم را خودمان تمرین دهیم، از مردم نیاز هایشان را بپرسیم و آن‌ها را در جریان اقدامات و فعالیت‌هایی که انجام می شود بگذاریم.

وی جشنواره مشکات را آشنایی شهروندان با مسئولیت هایشان دانست و گفت: شهروند کسی است که در شهر خود نسبت به فرآیندها آگاه و به دنبال آگاهی‌های بیش‌تر است و با نقش موثری که دارد اگر مدیریت شهری مسیر نادرستی طی کند، با داشتن مهارت و آگاهی مسیر را به طریق قانونی تصحیح می‌کند.