کیهان:
رادیو جوان در اقدامی غیرمنتظره به پخش هم آوازخوانی زنانه نمود.
با وجود صراحت فتوای مراجع عظام تقلید در خصوص ممنوعیت پخش و گوش کردن به آواز زنان، رادیو جوان هفته گذشته اقدام به پخش همخوانی یک گروه زنانه نمود که در بخشی از این همخوانی یک زن اقدام به تک خوانی می کند.
نکته عجیب تر این ماجرا آن جاست که پخش نسبتا طولانی این آواز دقایقی پس از اذان ظهر از رادیو جوان انجام شد.