به گزارش افکارنیوز،

محمد علیخانی‌ عضو شورای شهر تهران با اشاره به قوانینی که شهروندان را ملزم به ساخت پارکینگ‌ در منازل می‌کند، اظهار کرد: برخی از کشورها در تجارب خود به این نتیجه رسیده‌اند که ساخت پارکینگ‌ را اجباری نکنند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به تجربه کشورهایی مانند سوئد یا اتریش‌ گفت: آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که پارکینگ‌ به جای آن که در داخل منزل ساخته شود، در هر محله فضایی را برای پارک خودرو ساکنان آن محل به طور متمرکز اختصاص دهند تا مردم خودرو خود را در آنجا پارک کنند و بعد در این فاصله با دیگران در ارتباط باشند.

وی با تأکید بر اینکه این بحث از حیث جلوگیری از قطع ارتباط مردم درست است، خاطرنشان کرد: وقتی افراد با خودرو وارد ساختمان می‌شوند و افراد محله را نمی‌بینند، از این طریق ارتباطات اجتماعی قطع می‌شود، اما وقتی خودرو در یک کوچه پایین‌تر پارک شود، فرد مجبور است بخشی از مسیر را پیاده برود و ناگزیر با چند نفر ارتباط برقرار می‌کند.

علیخانی با تأکید بر اینکه با ایجاد پارکینگ‌های متمرکز در هر محل می‌توان مانع گسترش گسست‌ اجتماعی موجود شد، گفت: وضعیت کنونی با آن زندگی ایرانی که مردم همیشه در محلات‌ با هم در ارتباط بودند و در مشکلات به یکدیگر‌ کمک می‌کردند متفاوت است، اما در شرایط فعلی پارکینگ‌ در کشور ما اجباری است و هر کسی هم که پارکینگ نسازد، جریمه می‌شود.