به گزارش افکارنیوز،

 احمد مسجد جامعی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نجفی استعفای خود را به شورای شهر تهران داده است گفت: بررسی این موضوع در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند بررسی استعفای نجفی ساز و کار  مشخصی خواهد داشت، تصریح کرد: این موضوع باید در جلسه رسمی شورای شهر مطرح و در رابطه با آن رای گیری صورت گیرد.