دکتر اقبال شاکری در گفت و گو با افکارنیوز با اشاره به طرح استقبال از بهار در مدیریت شهری پیشین گفت: شهرداری تهران در دوره های پیشین با توجه به اهمیت نوروز و فرهنگ وسنت ایران زمین برنامه ای به نام طرح استقبال از بهار برای شهروندان و مسافران در نظر گرفته بود و هر ساله در معرض دید و استفاده مردم قرار می گرفت, استقبال از بهار حال وهوای دیگری به تهران می بخشید بنحوی که شهر را زیبا تر و تماشایی تر از قبل می کرد, این برنامه ها که شامل آماده سازی بوستان ها و ارائه نمادهای تغییر وتحول در عید نوروز بود با جدیت خاصی از سوی شهرداری دنبال می شد, آماده سازی مراکز برای اسکان مسافران بنحوی که مورد توجه بود که در گفتگوهایی که بنده با برخی از خانواده های مسافر در تهران داشتم آنها از ارائه تسهیلات وخدمات بسیار راضی بودند. اقامتگاه هایی که علاوه بر چادرهای اقامتی؛ چادرهای درمانگاهی وخدماتی نیز درمجاورت آنها قرار داشت از جمله خدمت رسانی هایی بود که در پشتیبانی از استقرار مسافران انجام می شد.

وی در این باره افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی نیز از طریق ستاد گردشگری با برقراری ارتباط با تمامی آژانس های مسافرتی شهر آنها را به صورت شبکه ای به مردم و مسافران وصل کرده بود و از طریق ارائه بروشورهایی که در مبادی تهران توزیع می شد و از طریق شبکه اینترنت دراختیار افراد قرار می گرفت تورهای گردشگری بسیار خوبی را که هم مورد استقبال آژانس ها و مردم قرار گرفته بود را ایجاد کرده بود که اتفاقا مردم وآژانس های مسافرتی نیز ابتکار عمل های جالبی به خرج می دادند.

 اقبال شاکری خاطر نشان شد: چند روز مانده به عید در ایام مدیریت دکتر قالیباف تابلوها و بیلبوردهایی در سطح شهر به مناسبت نوروز ونظر شهروندان و بعضا مسافران را در ایام نوروز به خود جلب می کرد, تمیزکاری های شهر و رسیدگی به بوستان ها از جمله مواردی بود که در سطح شهر با دقت و توجه به زمان انجام می گرفت.

دکتر شاکری دلیل خدمتگزاری بهاری به مردم رادر دوران دکتر قالیباف چنین بیان کرد: مسلما آنچه موجب بهاری شدن شهر وپیشبرد کارها می شد عشق وعلاقه به خدمت گزاری به مردم وتجربه و قدرت مدیریت بود در غیراین صورت برخی امور که وقت گیر وسنگین است می توانست همانندمدیریت جدید شهرداری تهران با چشم پوشی مواجه شود اما دکتر قالیباف با عشق ومدیریت به اهتمام بدنه شهرداری به کار برای مردم وخدمتگزاری به مسافران ایام نوروزدر تهران متفاوت از همیشه بود.

وی درپایان با بیان اینکه بی انگیزگی بدنه شهرداری و عدم ثبات مدیریتی باعث فراموشی طرح استقبال از بهار شده، خاطر نشان شد: مسلما آنچه امروز موجب تغییر رویه شهرداری شده و نوروز در تهران تجلی ندارد, به گونه ای که شهروندان تهرانی به این موضوع اذعان دارند که حال وهوای امسال بهاری نیست را می توان ناشی از استعفای شهردار, بی ثباتی مدیریتی و بی انگیزگی های بدنه شهرداری دانست. تغییر نیروهای کارآمد به نیروهای سیاسی , که تعدیل نیرو درهفته های گذشته با شدت ازسوی شهرداری دنبال شده از مسائلی است که برعدم بهاری کردن شهر تهران تاثیر داشته است.