به گزارش افکارنیوز،

تزیین سفره هفت سین برای شورای شهر تهران بیش از 14 میلیون هزینه دربرداشت. بر اساس فاکتوری که به سازمان میادین ارسال شده هزینه چیدمان سفره هفت سین در شورای شهر تهران و سازمان میادین بیش از 14 میلیون تومان هزینه در پی داشته است.

سفره هفت سین 14 میلیون تومانی شورای شهر تهران +سند

 

سفره هفت سین 14 میلیون تومانی شورای شهر تهران +سند