به گزارش افکارنیوز،

انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: بنا داشتیم که حقوق مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را در سال 96 به میزان 50 درصد افزایش دهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: مسئله افزایش دو برابری حقوق مددکاران اجتماعیدر سال 96 به دلیل تامین نشدن بودجه مورد نیاز محقق نشد از این رو در نظر داریم این مبلغ را از محل بودجه سازمان بهزیستی کشور در سال 97 تامین کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: به محض تعیین نهایی و تصویب بودجه سال 97 برای سازمان بهزیستی کشور، موضوع افزایش حقوق مددکاران اجتماعی بهزیستی تعیین تکلیف می شود.

محسنی بندپی یادآور شد: مسئله افزایش حقوق مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در فروردین ماه سال 96 و همزمان با تصویب مصوبه هیئت دولت و با استفاده از قانون پنجم برنامه توسعه مطرح شد.

وی تاکید کرد: احکام مورد نیاز پس از تصویب مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و سازمان مذکور اعلام کرد که بودجه مورد نیاز کفاف افزایش دو برابری حقوق مددکاران اجتماعی را نمی دهد و طرح فوق متوقف شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: موضوع افزایش دو برابری حقوق مددکاران اجتماعی در سال 97 با جدیت دنبال می شود و تمام تلاشمان را برای تحقق آن به کار خواهیم گرفت.