به گزارش افکارنیوز،

 اعضای شورای شهر تهران در جلسه 19 فروردین ماه که با موضوع بررسیاستعفاء شهردار تهران برگزار شد در نهایت رای به ابقاء شهردار تهران دادند، در حالی اعضای شورای شهر تهران اصرار به ماندن شهردار داشتند و اعلام کردند که در صورت رفتن شهردار گرد ناامیدی در شهر پاشیده خواهد شد که این سوال مطرح می‌شود مگر اقای نجفی در این مدت چکاری را در شهر کرده‌اند؟

آیا در این مدت اتوبانی، ایستگاه متروی، پلی و... افتتاح شد که اعضای شورای شهر تهران سینه چاک شهردار تهران شدند؟ به راستی چرا اعضای اطلاح طب شورای شهر تهران که ادعای همراهی با مردم و صدای شهروندان تهرانی را دارند چشم بسته از شهردار تهران حمایت می‌کنند؟

ابقای مجدد نجفی بر صندلی مدیریت شهری نشان از آن دارد که اصلاح‌طلبان مدیر کارآمد و متخصصی را برای شهر ندارند و گرنه با آن همه اصرار نجفی حاضر به قبول استعفاء وی می‌شدند.

قطعا جلسه 19 فروردین در اذهان عمومی خواهد ماند و شهروندان تهرانی در انتخابات آتی شورای شهر تهران سعی خواهند کرد افرادی را برای شهر انتخاب کنند که بتوانند برای شهر موثر باشند.

در جلسه استعفاء شهردار تهران، 20 نفر از اعضای شورای شهر تهران حضور داشتند و در نهایت 16 نفر مخالف و 4 نفر موافق استعفا شهردار تهران بودند و اظهارات مخالفین با استعفاء شهردار تهران در جای خود تعجب داشت.

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تهران با تاکید بر اینکه بیماری شهردار تهران قابل درمان است، گفت: بیماری وی در یک دوره چندماهه قابل درمان است و این در حالی است که بسیاری از رجال سیاسی این بیماری را دارند.

بهاره آروین عضو هئیت رئیسه شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه  قبول استعفای نجفی گرد ناامیدی بر شهر می‌پاشد، گفت:آقای نجفی اجازه دهید در مراحل درمان همراهتان باشیم.

ناهید خداکرمی دیگر عضو شورای شهر تهران با استدلالی عجیب برای ماندن نجفی در شهرداری تهران گفت: بعضی‌ها قهر هم کردند و لطمه‌ای به کشور نخورد!

در هر حال اعضای شورای تهران با اصرار خود تاکید بر ماندن شهردار بیمار تهران داشتند و این سوال مطرح می‌شود که واقعاً اصلاح طلبان و کارگزاران مدیر متخصص برای شهرداری ندارند؟