به گزارش افکارنیوز،

انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: در حال حاضر سازمان بهزیستی کشور در شهر مشهد، دو مرکز جامع خدمات بهزیستی در حاشیه این شهر راه اندازی کرده که این مراکز خدمات متعددی را به ساکنان حاشیه نشین ارائه می دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به آسیب خیز بودن شهر مشهد و آمار بالایحاشیه نشینی در این شهر، در صدد هستیم که تعداد مراکز خدمات جامع بهزیستی را در آینده ای نه چندان دور افزایش داده و خدمات مددکاری اجتماعی را نیز در این مناطق ارتقاء دهیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: سامانه ثبت طلاق، برای نخستین بار در شهر مشهد راه اندازی شد و این اقدام کاهش وقوع آمار طلاق به عنوان یکی از معضلات اجتماعی را به دنبال داشت.

محسنی بندپی اضافه کرد: در حال حاضر در مهدهای کودک شهر مشهد به ویژه در مهدهای نقاط حاشیه نشین، روزانه یک وعده غذای گرم به کودکان ارائه می شود.

وی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه میزان رشد حاشیه نشینی در مشهد نسبت به میانگین رشد حاشیه نشینی در کشور نیز بالاتر است، برای توسعه اقدامات کاهش آسیب های اجتماعی در این شهر برنامه ویژه ای داریم.

ارائه خدمات توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی در مراکز جامع بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: مراکز جامع خدمات بهزیستی مراکزی هستند که خدمات جامعی را در حوزه های توانبخشی، پیشگیری و خدمات اجتماعی به مددجویان مراجعه کننده به این مراکز ارائه می دهند.

محسنی بندپی در پایان اضافه کرد: در مراکز جامع خدمات بهزیستی به افراد مراجعه کننده خدمات موثر مددکاری اجتماعی ارائه داده می شود و افزایش این خدمات، به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی منجر خواهد شد.