به گزارش افکارنیوز،

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در حال حاضر حدود ۵.۵ درصد از کودکان دچار سوء مصرف مواد مخدر، دارای والدین معتاد هستند و حدود ۷۵ درصد از کودکان معتاد در کشور از والدین معتاد متولد می‌شوند.

رضا جعفری در برنامه رادیویی گفت: همه افراد و دانش آموزان دارای سوء مصرف مواد مخدر در جامعه هدف سازمان بهزیستی قرار ندارند و وظیفه نگهداری افراد بی سرپرست و بد سرپرستی که نیازمند اقامت موقت هستند در زمینه درمان اعتیاد بر عهده سازمان بهزیستی است.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: اقدامات بهزیستی در تمام حوزه‌ها یکپارچه و فراگیر است و تمرکز صرف بر درمان کودکان دچار سوء مصرف مواد مخدر بدون توجه به والدین معتاد آن‌ها مفهوم توانمندسازی فراگیر را خدشه‌دار می‌کند.

وی گفت: در آمار‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی عمق آسیب مهم‌تر از تعداد است و توانمندی کودکان یک کشور بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی عامل موثری در توسعه یافتگی یک کشور به شمار می‌آید.

جعفری افزود: در حال حاضر حدود ۵.۵ درصد از کودکان دچار سوء مصرف مواد مخدر، دارای والدین معتاد هستند و حدود ۷۵ درصد از کودکان معتاد در کشور از والدین معتاد متولد می‌شوند.

وی با اشاره به این که بهزیستی به دنبال توسعه مراکز درمانی خود است، گفت: بهزیستی در مواجهه با مادر و کودک معتاد سعی می‌کند روند درمانی مادر و فرزند را به صورت همزمان پیش برده و دوره‌های درمانی را به صورت یکسان برگزار کند، چرا که حضور مادر امنیت روانی خوبی به فرزند می‌بخشد.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در حال حاضر مرکز «خانه مادر و کودک» در شهر تهران با ورود به عرصه درمان همزمان مادر و کودک به صورت آزمایشی فعال شده است.

وی افزود: اعتیاد در کودک مثال بارز خشونت است، الگوگیری و برداشت ذهنی کودک از اعمال والدین معتاد روند زندگی آن کودک را در مسیری مملو از آسیب‌های مختلف قرار می‌دهد.