گروه اجتماعی- اقبال شاکری عضو سابق شورای شهر تهران در گفت و گو با افکارنیوز درباره اظهار نظر برخی از اعضای شورای شهر تهران درباره وجود انحراف بزرگ در گزارش تفریغ بودجه سال 95 شهرداری با رد این ادعا گفت: وقتی‌ که بودجه بسته می‌شود اول اینکه کمیسیون‌های مختلف موجود در شورا در بودجه نظارت می‌کنند و سعی می‌کنند که برنامه داده شده با کمترین انحراف پیش رود و تمام تبصره‌های بودجه و تمام موضوعاتی که احتمال می‌رود و باید در بودجه دیده شود و امتیازاتی که باید داده شود و در تبصره‌ها بیاید، همه را درنظر می‌گیرند.

وی افزود: مسئله دیگر این است ‌که هم گزارش شش ماهه شهرداری در موضوع بودجه‌های ماهانه شورا ارائه می‌شود و هم میزان تحقق درآمدها و هزینه‌ها و انحرافات از آنها همگی ارائه و بیان می‌شود. بعد از آن هم حسابرس شورا براساس قراردادی که با او بسته شده، موظف است که بودجه را بررسی کند و میزان انحرافات از آن را بیان کند.

شاکری تصریح کرد: پس تنها مرجعی که می‌تواند درمورد حسابرسی شهرداری اظهارنظر کند این گزارش است که خود شورا انجام می‌دهد و با یک شرکت معتبر حسابرسی قرارداد بسته و آن را به صحن شورا می‌آورد تا گزارش را ارائه دهد. آن گزارش نیز مبنای رسیدگی به بودجه می‌شود. پس هیچ کسی نمی‌تواند از سوی خود نظراتی ارائه دهد و درنتیجه ما باید هرگونه اظهارنظر و دخالت عجولانه را کنار بگذاریم و براساس همین قاعده و قانونی که در بررسی سالانه بودجه شورا صورت می‌گیرد، برهمان اساس رفتار کنیم. درغیر این‌صورت مسائل حاشیه‌ای سیاسی پیش می‌آید که باید از آن هم خودداری نمود و به‌جای این موضوعات باید درپی این بود که شهرداری فعالیت خود را آغاز کند و خدمات شهری را به مردم آغاز نماید و این فرصت یکساله که ازدست رفته را به‌نوعی از این پس جبران نماید.

شاکری افزود: وضعیت برنامه بودجه تنها برمبنای گزارش حسابرسی است که خود شورا آن شرکت حسابرسی را تعیین و معرفی می‌کند و به شورا ارائه داده می‌شود. بسیاری از مواقع حتی گزارش حسابرسی که به شورا داده می‌شود و انحرافاتی را نشان می‌دهد، این انحرافات به معنای تخلف نبوده و بلکه به‌معنای نداشتن اسناد و مدارک کافی بوده است که در چنین مواردی به شهرداری ارجاع داده می‌شود و بعد دوباره بررسی انجام می‌شودکه آیا این انحرافات حل شده و یا حل نشده است.

وی یادآور شد: برفرض مثال اگر که انحرافی هم صددرصد قطعی شود، طی یک نامه به شهرداری اعلام می‌شد که این انحرافات و نه تخلفات از برنامه دیده شده است و از شهرداری خواسته می‌شد که اولاً برنامه‌‍ریزی کند که دیگر این موارد تکرار نشود و دوم اینکه اگر تخلفی رخ داده به مرجع قانونی معرفی کنند. تمام این سازوکارها و راه‌کارها دیده شده و مسئله جدیدی نیست.
شاکری در پایان گفت: به‌نظر بنده این سخنان بیشتر حاشیه‌سازی و دور شدن از وظایف و کارهایی است که باید در شهر انجام شود و درنهایت باید گفت که ما نباید حاشیه‌سازی کنیم بلکه باید اجازه دهیم که فرایندهای بودجه خود گزارشات را روشن کند.