به گزارش افکارنیوز،

نادر منصورکیایی در خصوص طرح "نماد" اظهار کرد: آموزش مهارت به دانش آموزان، والدین و کارکنان مدارس به صورت عمومی در این طرح مدنظر است. همچنین در بخش مداخله در زمینه فوریت‌های روانی و اجتماعی دانش‌آموزان مانند خودکشی، خشونت، مصرف مواد و دخانیات، مواردی که جنبه اورژانسی دارند مانند فرار یا آسیب‌های روانی مانند افسردگی و اضطراب در قالب ابزارهای غربالگری اقدام می‌کنیم.

وی افزود: ابزارهای غربالگری که به صورت پرسشنامه است باید توسط والدین، مربیان و دانش آموزان تکمیل شود و داده‌ها در سامانه نماد تحلیل شده و بررسی می‌شود که دانش آموز در معرض چه خطری است.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزانی که نشانه محرز دارند یا در معرض خطر هستند بعد از دریافت اطلاعات از والدین و معلم، تشخیص‌ها توسط مشاور مدرسه انجام می‌شود و بررسی خواهیم کرد چه خدمتی باید به آنها ارائه شود، اگر امکان‌پذیر بود در مدرسه و اگر ممکن نبود به مراکز مشاوره آموزش و پرورش و درمانگاه فرهنگیان ارجاع می‌شوند.

منصورکیایی ادامه داد: اگر موارد مانند خودکشی، اورژانسی باشد، برای تسریع در کار افراد را به وزارت بهداشت و بهزیستی معرفی می‌کنیم، همچنین موارد مورد نیاز برای معاضدت قضایی و انتظامی ارجاع خواهند شد و چرخه کامل غربالگری تا اجرا را از سطح مدرسه تا شهرستان تعریف کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سامانه نماد فرآیندها به صورت هوشمند تعریف شده‌اند و نظام ارجاع الکترونیک در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان راه‌اندازی شد تا میزان واکنش و ورود ما به مسائل و آسیب‌های اجتماعی، روانی و اورژانسی دقیق‌تر و سریع‌تر باشد.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: در طرح نماد پیشگیری اولیه یعنی آموزش مهارت‌ها و پیشگیری ثانویه یعنی مداخله، درمان، مشاوره و مددکاری برنامه داریم که بعد از دو سال اجرای آزمایشی امسال در سطح گسترده‌تر عملیاتی خواهد شد.

منصورکیایی با اشاره به اینکه بخش غربالگری به صورت سراسری است، گفت: نیمرخ آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان را برای همه مدارس تهیه می‌کنیم ولی برای ارائه خدمات، اولویت با دانش‌آموزانی است که جزو موارد فوریت‌دار روانی و اجتماعی هستند که در تمام دوره‌های تحصیلی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این طرح نکته مهم مشارکت جدی والدین است و پس از آن به حمایت سایر دستگاه‌ها و خیران برای فراگیرسازی آن در تمام مدارس نیازمندیم.