به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا با بیان اینکه دیروز که آخرین روز از ۱۰ روز کاری پس از معرفی شهردار منتخب شورا به وزارت کشور بود، وزیر محترم کشور نامه‌ای به شورا ارسال کردند، گفت: این نامه محرمانه است، اما اجمالاً می‌توان گفت: نه ابلاغ حکم شهردار است نه ابلاغ اینکه ایشان واجد شرایط تعیین شده نیست.

وی ادامه داد: در قانون، در تبصره ۳ بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها، در بدو امر و پس از معرفی شورا، دو حالت پیش بینی شده است. یا وزیر کشور حکم را ظرف مدت ۱۰ روز صادر می‌کند و یا اگر شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: آن چه در نامه وزیر کشور خطاب به ریاست شورا آمده است، بیانگر آن است که وزارت کشور نیاز به پاسخ صریح رد یا تایید از وزارت اطلاعات دارد تا بتواند بر مبنای موازین قانونی عمل کند.

اعطا تصریح کرد: امروز شورا با وزارت کشور مکاتبه خواهد کرد. در این نامه خواهیم گفت: نامه وزارت کشور، وضعیت را برای ما روشن نکرده است و وضعیت برای شورا وضعیت روشنی نیست.