به گزارش افکارنیوز،

سید آرش حسینی میلانی‌ عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهرانبا اشاره به اثرات دکل‌های مخابراتی بر روی سلامت شهروندان که در بسیاری از نقاط شهر قرار گرفته‌اند، گفت: اگر در یک منطقه‌ای تعداد دکل‌ها کم باشد گوشی‌های موبایل برای آنتن‌دهی فعالیت بیشتری می‌کنند و چون در تماس مستقیم با بدن هستند، ضرر آنها بیشتر خواهد شد.

عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران تصریح کرد: هر چه دکل‌ها کمتر باشد، گوشی تلفن همراه تشعشعات‌ خود را بیشتر افزایش می‌دهد و این کار سبب می‌شود تا میزان آسیب رسانی آنها بیشتر شود و لذا قاتل اصلی سلامتی شهروندان گوشی موبایل است.

وی با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی تشعشعات‌ مخابراتی را اندازه‌گیری می‌کند، گفت: اگر مواردی بیشتر از میزان استاندارد باشد، فوراً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

میلانی با بیان اینکه کمیسیون محیط زیست شورای شهر روی موضوع دکل‌های مخابراتی تمرکز داشته تا موارد غیرمجاز‌ ساماندهی شوند، اظهار کرد: دکل‌هایی که بدون مجوز کار می‌کنند باید مورد به مورد اصلاح شوند و در حال حاضر هم مشغول اصلاح هستیم.