به گزارش افکارنیوز،

ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه توسعه ورزش کارگری در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی کلید خورد.

اخبار اجتماعی - صادقی فر افزود: در حوزه ورزش کارگری باید به کار‌ها وسعت داد و نوع دید را در انجام امور وسیع‌تر کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه به منظور توسعه حوزه ورزش کارگری مجمع سالانه ورزش کارگری برگزار شد، تصریح کرد: در این مجمع نسبت به تغییر مواردی از اساسنامه مجموعه‌های ورزشی و تفریحی کارگران سراسر کشور اقدام شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ادامه داد: در این راستا بر خود واجب دانستیم تا در راستای بزرگ‌تر کردن خانواده ورزش کارگری، شورای تخصصی ورزش سازمان‌های تابعه وزارت متبوع را تشکیل داده و ضمن دعوت از مدیران و تصمیم سازان این حوزه در سازمان‌های وابسته به وزارت کار، تصمیمات و برنامه ریزی‌های مقتضی نسبت به اجرای برنامه‌های ورزشی هدفمند لحاظ شود.

رئیس هیات امناء مجموعه‌های ورزشی و تفریحی کارگران گفت: با تشکیل شورای ورزش سازمان‌های تابعه وزارت متبوع تمامی عزیزان در صندوق بازنشستگی، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی و گروه هدف سازمان بهزیستی به عنوان جامعه هدف ورزش کارگری شناخته شده و این مهم باعث شد تا تقویم ورزشی سال ۱۳۹۸ تحت تاثیر و تغییر قرار گرفته و نسبت به برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه‌های مفرح ورزشی در حوزه‌های مختلف گام برداریم.