در بورس امروز حقوقی‌ها حدود هزار و ۹۰۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۱۳هزار و ۴۷۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۳درصد یعنی سه هزار میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۴درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «مواد و محصولات دارویی» و «ماشین‌آلات و تجهیزات» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «فملی»، «فولاد» و «وتجارت» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «دشیمی»، «سیستم» و «تکسا» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع‌ مس‌ ایران‌ معادل ۱۴۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی شیمی داروئی داروپخش‌ با برتری ۶۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۸۱نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۲۶۸نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۴۶۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم دو هزار و ۳۵۰میلیارد تومان بود.