اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: قیمت متوسط آپارتمان ۷۵ متری در تهران به حدود ۲ میلیارد رسیده!

متن کامل 2 رشته توئیت وی به شرح ذیل است: 

طبق آمار بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن  در تهران به ۲۷ میلیون تومان رسیده، یعنی متوسط قیمت یک آپارتمان ۷۵ متری حدود ۲ میلیارد!

اگر یک کارگر یا کارمند سی سال حقوقش را به طور کامل امروز بگیرد میتواند یک آپارتمان بخرد؟

در شهرستان‌ها هم وضعیت بهتر نیست.

۷ سال بی توجهی و بی تدبیری  دولت تدبیر و امید به نیاز سالانه‌ی ساخت مسکن در کشور، امروز به صورت کمبود حداقل ۴ میلیون مسکن و قیمت سرسام آور آن بروز کرده‌. طبق گزارش بانک مرکزی قیمت متوسط آپارتمان ۷۵ متری در تهران به حدود ۲ میلیارد رسیده!

مجلس با جدیت به این مسئله ورود خواهد کرد.