گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران مرتبط با آخرین ماه سال 1399 منتشر شد.

بر اساس این گزارش  بانک مرکزی ، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی  معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی پایتخت در اسفند سال 1399 با 6.6 درصد افزایش نسبت به بهمن‌ ماه به 30.27 میلیون تومان رسید.

این در حالی است که در اسفند سال 98 متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران  تنها 15.6 میلیون تومان به ثبت رسیده و در در سال 99 قیمت مسکن رشد نجومی 93.7 درصدی را تجربه کرده است.

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به تفکیک مناطق مختلف شهرداری(میلیون ریال)

*رشد نجومی قیمت در سایه کاهش تعداد معاملات

در همین راستا در مناطق 22 گانه تهران، بیشترین بهای یک متر مربع واحد مسکونی در منطقه یک با قیمت 68.72 میلیون تومان و کمترین قیمت در منطقه 18 با 12.13 میلیون تومان گزارش شده است.

به استناد گزارش، تعداد معاملات انجام شده در اسفند سال 1399، 5.3 هزار واحد مسکونی ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل 34.6 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال 1398، 48.4 درصد کاهش داشته است.

بیشترین معاملات انجام شده پایتخت در اسفند ماه سال گذشته مرتبط با منطقه 5 بوده که 14.7 درصد از معاملات بازار مسکن تهران را به خود اختصاص داده است.

سهم هر منطقه شهرداری تهران از معاملات اسفند سال 99

آمار مذکور مرتبط با آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی است و وزارت راه و شهرسازی پس از ارائه آمار در آذرماه سال گذشته همچنان نسبت به گزارش آمار تحولات مسکن خودداری می‌کند.