قیمت انواع چای ساز در بازار به شرح زیر است:

قیمت چای سازهای مختلف در بازار + جدول

نام کالا  قیمت( تومان)
چای ساز میگل مدل GTS 190 ۸۹۰,۰۰۰ 
چای ساز بوش مدل TTA2201 ۱,۶۹۳,۰۰۰
چای ساز اونیک مدل J-V 220 ۱,۰۴۰,۰۰۰
چای ساز کرکماز مدل A353-06 ۲,۶۶۹,۹۹۰
چای ساز میگل مدل GTS 070 ۱,۶۰۰,۰۰۰
کتری برقی تیفال مدل OG-200 ۱۳۸,۸۰۰
چای ساز بوش مدل TTA5603 ۲,۶۲۴,۰۰۰
چای ساز پارس خزر مدل چاینوش ۱,۳۵۰,۰۰۰
چای ساز کرکماز مدل A331-02 ۲,۰۹۰,۰۰۰
چای ساز پارس خزر مدل گرمنوش ۲,۱۲۶,۰۰۰
چای ساز فلر مدل TS 070 WP ۷,۴۶۰,۰۰۰