به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس تحقیقی که بانک مرکزی ژاپن انجام داده، شرکت هایی با سرمایه 100 میلیون تا یک میلیارد ین قصد دارند سرمایه گذاری خود در سال مالی ای را که از آوریل شروع می شود، به میزان 17.5 درصد افزایش دهند که یک رکورد محسوب می شود.

مشخص نیست که چه مقدار از این افزایش سرمایه صرف اتوماتیک کردن امورات این شرکت ها شده، اما شرکت های فروشنده ربات ها و تجهیزات اینچنینی می گویند، میزان سفارشات دریافتی در حال افزایش است و دولت ژاپن هم گفته مشاهده کرده که بخش بزرگتری از سرمایه گذاری ها در حال اختصاص به افزایش بهره وری در شرکت هاست. درآمد بسیاری از شرکت های تولید ربات در ژاپن در بازه زمای ژاویه تا مارس برای اولین بار در طی ماه های گذشته افزایش یافته است.

سه ایچیرو اینو، مدیر میز سیاستگذاری صنعتی در وزارت اقتصاد ژاپن در این باره گفت: «سهم هزینه های سرمایه ای اختصاص یافته برای افزایش بهره وری، به دلیل کمبود نیروی کار در حال افزایش است.»

اینو افزود، دولت ژاپن پیش بینی کرده که میزان سرمایه گذاری در تجهیزات کاهش دهنده نیاز به استفاده از نیروی کار در سال مالی جاری افزایش یابد.

شیوه ای که دولت ژاپن برای مقابله با تاثیرات منفی پیری جمعیت در پیش گرفته، درس های مهمی برای سایر جوامع در حال پیر شدن از جمله چین و کره جنوبی خواهد داشت که در طی سال های آینده با مشکلی مشابه مشکل ژاپن مواجه خواهند بود.