به گزارش افکارنیوز،

 فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد در خصوص وزرای پیشنهادی دولت، گفت: به نظر نمی رسد که هیچ یک از وزرای تیم اقتصادی دولت دوازدهم برنامه های خود را متناسب با واقعیت های اقتصاد ایران تنظیم کرده باشند، به این معنا که این برنامه ها طوری تدوین شده که بیشتر آمال و آرزوهای وزرا را به ثبت رسانده و این بار تهدیدها و بحران هایی همچون فروپاشی مالی، کشور را تهدید نمی کند.

این اقتصاددان افزود: در حال حاضر حداقل هماهنگی در میان قوای سه گانه برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد و حتی درون دستگاه ها نیز این هماهنگی را نمی توان به خوبی دید؛ بنابراین نیاز به تقویت نهادهای مدنی و تخصصی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: طرز تلقی حاکم بر برنامه های کاندیداهای وزارت، نادیده گرفتن واقعیت های موجود است و به نظر می رسد آنها همچنان می توانند رانت توزیع کنند و نیاز به تحول جدی را پیگیری نمی کنند.

مومنی عدم وجود تحلیل در برنامه وزرا را مورد اشاره قرار داد و گفت: درباره چرایی شکل گیری بحران های موجود تحلیلی وجود ندارد و تنها یکسری اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها برای تحقق در آینده به چشم می خورد

وی گفت: برنامه اقتصادی ارائه شده از سوی رئیس جمهور در دوران انتخابات نیز به لحاظ کیفیت کارشناسی متناسب با نیازهای کشور نیست و با خطا و محدودیت هایی روبرو است، بنابراین ما از منظر موسسه دین و اقتصاد به عنوان یک نهاد تخصصی مدنی هشدار می دهیم بنیه موجود در کل ساختار اقتصادی نسبتی با مشکلات موجود ندارد و قوای دیگر نیز با دولت همکاری نمی کنند، در حالی که مشکلات امروز اقتصاد ایران ماحصل تصمیمات اقتصادی قوه مجریه است.