به گزارش افکارنیوز،

دولت آمریکا در تکاپوی فراهم کردن مقدمات لازم برای تشدید تحریم ایران است، اما درخواست توقف خرید نفت از ایران تا این لحظه پاسخ کافی و دلخواه واشنگتن را نگرفته است.

به عبارت بهتر در شرایطی که آمریکا به دنبال یافتن جایگزینی برای نفت ایران است و اصلاح توافق اوپک را خواستار شده است، هند نیز به ترکیه پیوسته و تهدیدهای آمریکا علیه روابط  با تهران را نادیده گرفت.

این در حالی است که تکاپوی آمریکا علیه ایران تا اعمال فشار بر تمام کشورهای دنیا به منظور تحریم خرید نفت از ایران پیش رفته است و واشنگتن از چند روز پیش از تشدید جنگ نفتی علیه ایران در چارچوب "بزرگترین مجازات  در تاریخ" علیه این کشور خبر داده است.

در این میان دولت آمریکا برای اینکه تحریم ها علیه ایران موثر واقع شده و ایرانی ها را به مشقت بیندازد سه مسیر را به شرح زیر در پیش گرفته است:

اول: تلاش برای صدور قطعنامه بین المللی در حمایت از تحریم ها علیه ایران.

دوم: مجبور کردن تمام کشورهای وارد کننده نفت از ایران به تحریم ایران در چارچوب "خشم آمریکا" علیه این کشورها.

سوم: جبران کاهش نفت ایران از طریق تشویق متحدان تولید کننده نفت به ا فزایش تولید.

در همین ارتباط آمریکا با لحنی که آشکارا از تهدید و باجخواهی حکایت داشت، از دهلی خواست در روابط با ایران بازنگری کرده و مشخص کند آیا مایل است به تعامل با ایران ادامه دهد  یا خیر؟

این خواسته تهدید آمیز آمریکا با پاسخ سریع وزارت خارجه هند روبه رو شد با این مضمون که آمریکا دیدگاههای خود را دارد و نظرات  ما نیز در قبال ایران کاملا روشن است.