به گزارش افکارنیوز،

هر چند تعداد مشمولین این طرح 25 میلیون نفر اعلام شده اما به نظر می رسد آمار 6 میلیونی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و نیز جامعه کارگران در الویت هدف طرح یادشده باشند.

با احتساب آمار40 میلیونی زیر خط فقر از زبان رئیس کمیته امداد که اقتصاددانان این آمار را فراتر از 50 میلیون نفر تخمین می زنند،این پرسش مطرح می شود که دولت با چه معیارها و شاخص هایی به آمار 25 میلیون نفری مشمولین طرح رسیده تا از طریق تخصیص تنها35 هزار تومان (خرید 500 گرم گوشت قرمز) بتواند از این اقشار حمایت کند!؟

یادمان باشد که آمار بسیار زیادی از خانواده ها در کشور با وجود استحقاق حمایت، خواسته یا ناخواسته امکان قرار گرفتن در چتر حمایتی نهادها را نداشته و ندارند و در اجرای چنین طرح هایی نامی از آنها در هیچ لیستی وجود ندارد، ضمن این که لازم است در اجرای چنین طرح هایی به فکر وضعیت اسفناک بیکاران و خانواده های آنان باشیم.

اگر در سال 92 با اجرای فاجعه بار توزیع سبدکالا، تعدادی از مردم در صف های تحویل سبدکالا قربانی تصمیم نسنجیده شدند، انتظار می رود این بار در تعیین واجدین شرایط سبدکالای ناچیز و شاید هیچ! 35 هزار تومانی با تدبیر عمل شود در غیر این صورت این بار قربانیان نه یکی و دو نفر بلکه می تواند میلیونها نفر باشد!

علی اکبر روحنواز کارشناس رسانه