بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد در 6 ماهه نخست سال جاری حدود964 میلیون دلار برنج به وزن تقریبی935 هزار تن وارد کشور شده است. به این ترتیب در حالی که در مدت مشابه سال قبل حدود 1 میلیارد دلار برنج وارد شده با کاهش 5 درصدی واردات این محصول مواجه شده ایم. گفتنی است کل واردات کشور در این مدت با کاهش 11 درصدی مواجه شده  است.