محمد حسینی با اشاره به معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال 98، گفت: در تبصره 6 این لایحه سقف معافیت مالیاتی همانند سال 97 مبلغ 27 میلیون و 600 هزار تومان در سال،که تا 5 برابر آن مشمول 10 درصد و نسبت به مازاد، 20 درصد تعیین شده و برای اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم 21 میلیون و 600 هزار تومان است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: 20 ریال مازاد بر نرخ آبها برابر 9.6500 میلیارد تومان به آب شرب روستایی و عشایر،  عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق به میزان ده درصد تا سقف 1.860  میلیارد تومان جهت خرید تضمین برق و مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی معاف هستند همچنین  مبلغ ۲۰۰ تومان از مشترکین گاز و ۱۰۰ تومان مشترکین برق و تجاری ۱۰۰۰ تومان بابت بیمه دریافت می شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت:  در این لایحه تاکید شده است که توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء یک بند ب ماده ۶ قانون برنامه را بین شهرها و روستاها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام شود.

نحوه پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی

وی به موضوع بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت خطوط اعتباری مسکن مهر تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان به حساب افزایش سرمایه همچنین تفاوت نرخ تسهیلات مسکن مهر تا سقف ۱۳ هزار میلیارد تومان به حساب افزایش سرمایه واریز می شود. از سوی دیگر تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی به قیمت کارشناسی صرف اجرای طرحهای تکمیل مسکن مهر صورت می گیرد.

حسینی در ادامه با اشاره به واگذاری اراضی اجاره ای برای طرح هادی بیان داشت: در این لایحه عنوان شده است که بازپرداخت مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی منوط به بازگشت ارز این موارد به چرخه بازار ثانویه است. همچنین  شرکت های آب منطقه ای از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده نسبت به خرید کنتور حجمی هوشمند اقدام و به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت و منابع مذکور را به طرح های تعادل بخشی هزینه کند.

پاداش پایان خدمت در سال 98

این نماینده مجلس ادامه داد: موضوع پاداش پایان خدمت معادل 7 برابر حداقل حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت تا سقف 30 سال پرداخت می شود، اجازه فروش اموال و دارایی غیر منقول مازاد  بابت بازخرید خدمت، پاداش پایان خدمت  افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان با اولویت افرادی که کمتر از دو میلیون تومان اختصاص می یابد.

وی عنوان کرد: همچنین  اجازه فروش اموال غیرمنقول توسط وزارت دارایی تا میزان 10 هزار میلیارد تومان و واریز آن به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۲۰ با همکاری ثبت و اسناد و املاک کشور و  مبلغ هزار میلیارد تومان دیگر بدون رعایت ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی لحاظ می شود.

حذف یارانه نقدی ثروتمندان توسط استانداری ها

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در خصوص یارانه نقدی در سال 98 گفت: یارانه ها دریافتی تمام شرکتها به مبلغ ۱۴۲٫۶۰۰ میلیارد تومان و هزینه آن 42.500 میلیارد تومان نقدی  است از سوی دیگر 7 هزار میلیارد تومان بابت کاهش فقر به کمیته امداد، بهزیستی، ۴۹۰۰میلیارد تومان سلامت، ۶۱۰۰ میلیارد تومان یارانه گندم، ۲۱۰۰ میلیارد تومان قانون حمایت از معلولین جمع مصارف هدفمندی 62.600میلیارد تومان تخصیص می یابد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: طبق لایحه بودجه سال 98 استانداران مجازند با هماهنگی تعاون و رفاه نسبت به حذف یارانه به دهک بالا اقدام کنند، منابع آن با تصویب شورای برنامه ریزی صرف حذف تدریجی فقر مطلق و تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار هزینه می شود.