به گزارش افکارنیوز،
 برای شرکت‌های دولتی برای سال آینده و برای خرید مصحولات کشاورزی بودجه اختصاص داده شده است.

در لایحه بودجه، برنامه خرید محصولات کشاورزی و تنظیم بازار به همراه هزینه تمام شده و هدف کمی سال آینده مشخص شده است.

گفتنی است ارقامی به لحاظ وزن و قیمت برای خرید تضمینی ذرت، جو و خرید تخم مرغ، کنجاله سویا، گوشت مرغ و جو در تبصره‌های بودجه در نظر گرفته شده است.
 
خرید ۷۵ هزارتن مرغ و تخم مرغ برای تنظیم بازار از سوی دولت