حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی با اشاره به شروع بررسی اعتراض جاماندگان طرح معیشتی دولت گفت: از روز گذشته بررسی اطلاعات افرادی که اعتراض خود را در سامانه حمایت ثبت کرده‌اند توسط ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی آغاز شده است.

اخبار اقتصادیوی افزود: ما طی دو مرحله ۳ هزار و ۴۰۰ نفر از افرادی که به آن‌ها کمک معیشتی تعلق نگرفته بود و اعتراض خود را در سامانه حمایتی ثبت کرده بودند، به لیست دریافت اضافه کردیم و معوقات آن‌ها نیز ماه گذشته پرداخت شد.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی بیان کرد: افرادی که از ۲ بهمن ماه اقدام به ثبت اعتراض کرده‌اند اگر درخواست آن‌ها قبول شود، در دوره بعدی تمام معوقات  به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

وی افزود: زمان پرداخت دوره بعدی کمک معیشتی دولت ۱۰ اسفند ماه خواهد بود.

میرزایی در رابطه با متقاضیان دریافت طرح کمک معیشتی دولت که مشمول دریافت یارانه نبودند، گفت: به دلیل شیوع بیماری کرونا هنوز تاریخی برای ثبت نام این گروه در سامانه حمایتی تعیین نشده است، به زودی تاریخ معینی را برای مراجعه این گروه به پلیس+۱۰  به منظور ثبت نام، اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نوزادان تازه متولد شده نیز مشمول بسته حمایتی می‌شوند؟ گفت: اگر خانواده‌ نوزاد تازه متولد شده مشمول دریافت یارانه و کمک معیشتی دولت باشد، عضو جدید به لیست معیشتی بگیران اضافه خواهد شد، زیرا ما هر روز اطلاعات خانواده‌ها را به روز می‌کنیم.

میرزایی بیان کرد: اگر سرپرست نوزاد تازه متولد شده مشمول دریافت کمک معیشتی دولت نباشد، به نوزاد جدید نیز کمک معیشتی دولت تعلق نمی‌گیرد.